CHISA 2019

21. – 24.10.2019


Prezentace

Tokárová Viola – Biomimetika a její využití v chemickém inženýrství (úterý 15.00 až 15.30)

Mnoho věcí, které nás obklopují v každodenním životě vděčí za svůj vznik mechanismům, jevům či strukturám, které se vyskytují ve volné přírodě. Evoluce vybírá a zdokonaluje takové řešení, která propůjčují rostlinám či živočichům výhodu v podobě adaptace na měnící se přírodní podmínky. Příkladem člověkem převzatého řešení je například chlazení výškových budov inspirovaného komplexní strukturou termitišť či samočistící povrchy skel napodobující povrch lotosového květu. Přednáška představí koncept umělé česnekové buňky, jakožto možné náhrady antibiotik v boji proti resistentním bakteriálním infekcím; přípravu a charakterizaci hierarchických strukturovaných povrchů pro antibakteriální aplikace inspirovaných povrchem křídel létajícího hmyzů; a syntézu biomimetických nanočástic pomocí mikrofluidní techniky a jejich cílenou adhezi k žádoucímu místu účinku.


Postery

Korniienko KaterynaPříprava alginátových mikročástic pro zapouzdření enzymu (21)
Mašková LuciePříprava umělé česnekové buňky procesem rozprašovacího sušení (22)
Wawrzynska EdytaPreparation of poly(N-isopropylacrylamide) surfaces and characterization of their thermoresponsive properties (42)
Zůza DavidAmorfizace účinných látek v různých mesoporézních křemičitých částicích vypařováním z roztoku (56)
Kašpar OndřejSyntéza a charakterizace nanočástic připravených pomocí mikrofluidního systému (83)
Černý MatějPříprava hierarchických nanostrukturovaných polymerních povrchů s antibakteriálními a super-hydrofobními vlastnostmi (94)